CPU+메인보드 특가
컴퓨터 부품
컴퓨터 주변기기
모니터
소모품
미니PC/베어본
휴대폰
CPU쿨러 (137)써멀 컴파운드 (18)노트북쿨러 (1)VGA쿨러 (1)시스템쿨러 (53)
HDD쿨러 (2)조명기기 (7)튜닝부품 (9)
CNPS9900 MAX DF
CPU 쿨러 / 공랭 / 140mm, 120mm / Long Life Bearing / 3-4핀 / 원통형 / 구리 / LGA2011 / LGA1366 / LGA115x / LGA775 / FM/AM 계열 / 크기 : 140(L) x 100(W) x 154(H)mm / 흑진주 니켈 도금
46,000
CNPS9900 MAX 블루
CPU 쿨러 / 팬쿨러 / 135mm / 4핀 / 원통형 / 구리 / LGA2011 / LGA1366 / LGA115x / LGA775 / FM/AM 계열 / 크기 : 131(W) x 94(L) x 152(H)mm / 흑진주 니켈 도금
62,000
ZM-STG2
써멀 컴파운드 / 주사기형
6,500
CNPS10X OPTIMA
CPU 쿨러 / 팬쿨러 / 120mm / 유체 / 타워형 / 구리+알루미늄 / LGA1366 / LGA115x / LGA775 / FM/AM 계열 / 크기 : 132 x 85 x 152mm / 히트파이프 4개
29,000
Hyper 103
CPU 쿨러 / 팬쿨러 / 92mm / 25T / Long Life Sleeve / 4핀 / 구리+알루미늄 / 타워형 / LGA2011 / LGA1366 / LGA115x / LGA775 / FM/AM 계열
28,000
FROSTWIN LED 2016
CPU 쿨러 / 팬쿨러 / 92mm x 2 / 25T / Hydro / 4핀 / 구리+알루미늄 / LGA2011-V3 / LGA2011 / LGA1366 / LGA115x / LGA775 / FMx/AMx (AM1 제외)
38,000
CNPS9900 MAX 블루
CPU 쿨러 / 팬쿨러 / 135mm / 4핀 / 원통형 / 구리 / LGA2011 / LGA1366 / LGA115x / LGA775 / FM/AM 계열 / 크기 : 131(W) x 94(L) x 152(H)mm / 흑진주 니켈 도금
62,000
CNPS9900 MAX DF
CPU 쿨러 / 공랭 / 140mm, 120mm / Long Life Bearing / 3-4핀 / 원통형 / 구리 / LGA2011 / LGA1366 / LGA115x / LGA775 / FM/AM 계열 / 크기 : 140(L) x 100(W) x 154(H)mm / 흑진주 니켈 도금
46,000
0